Głosowanie na projekty

Głosować na projekty mogą wszyscy mieszkańcy miasta. Każdy mieszkaniec ma możliwość oddania 2 głosów:

  • jeden głos na projekt ogólnomiejski,
  • jeden głos na projekt rejonowy

Głosy oddane wielokrotnie znoszą się powodując unieważnienie wszystkich głosów mieszkańca. Oprócz wskazania popieranego projektu, głosujący musi podać swoje dane osobowe.

Uwaga! Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie!

Na stronie internetowej projektu dostępny będzie moduł do głosowania, umożliwiający oddanie swojego głosu online. Oddanie głosu odbywać się będzie poprzez zaznaczenie pola przy wybranym projekcie oraz wpisanie swoich danych osobowych.

Dane głosującego zapisane w bazie służyć będą jedynie określeniu rankingu projektów i weryfikacji ważności głosu. Nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.

Aby projekt trafił do realizacji musi zostać oddane na niego min 50 głosów.

Proszę czekać...