Parking dla samochodów osobowych ul. Szybowa/ Dybowskiego.

Numer projektu: XI/2, lokalizacja: ul. Szybowa , kwota: 176 000,00 zł, autor: Włodzimierz Giereś


W ramach zadania zostanie opracowana kompleksowa dokumentacja projektowa na fragmencie działki gminnej nr 1369 zakładająca rozbiórkę zbiornika wodnego i  wykonanie miejsc postojowych. Na podstwie opracowanej dokumentacji zlikwidowany zostanie zbiornik wodny.W przypadku wystarczającej ilości środków na wskazanym terenie gminnym zostaną wykonane miejsca postojowe oraz zamontowane oświetlenie.
Zgodnie z deklaracją otrzymaną od SM Niwka, nasyp wraz z elementami ogrodzenia znajdujący się na teren działki nr 1484 należący do spółdzielni, zostanie przez nią zlikwidowany.
 

 

 


Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Do pobrania

Proszę czekać...