Pierwszy na świecie pomnik kieliszka.

Numer projektu: VI/4, lokalizacja: ul. Małachowskiego , kwota: 438 804,00 zł, autor: Robert Tarnowski


Zadanie niezgodne z art. 13 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wskazana loklaizacja  dodatkowo koliduje z planami zagospodarowania ul. Małachowskiego. 

Do pobrania

Proszę czekać...