01

kwietnia 2021

Wesołych Świąt

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Budżetu Obywatelskiego.

24

marca 2021

Sprawozdanie z realizacji projektów - VII...

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji projektów za I kwartał z VII edycji Budżetu...

10

marca 2021

Skonsultuj z nami zasady tegorocznej edycji...

Skonsultuj z nami zasady tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 

Podział
środków
w ramach
budżetu
obywatelskiego

Projekty
ogólnomiejskie

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta. Projekty składane w ramach tej strefy muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  • lokalizacja na terenie placówki oświatowej,
  • swoim zakresem przechodzić przez co najmniej dwa Rejony Konsultacyjne,
  • przekraczać pulę środków dostępnych w danym Ogólnomiejskim Rejonie Konsultacyjnym.

Budżet:

1 000 000 złotych

Projekty w rejonach
ogólnomiejskich

Ta część budżetu podzielona jest na 17 Ogólnomiejskich Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę pieniędzy, która wyliczona jest w następujący sposób: każdy rejon otrzymuje kwotę 100 tys. zł, pozostałe środki dzielone są proporcjonalnie 65% ze względu na liczbę mieszkańców danego rejonu oraz 35% ze względu na jego powierzchnię. Kwoty przypadające w tym roku można sprawdzić na poniższej grafice.

Budżet:

5 000 000 złotych

Walka z niską
emisją

Środki przekazane na walkę z niską emisją przeznaczone są na:

  • montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii;
  • demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest;
  • podłączenie do sieci kanalizacyjnej;
  • instalację przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • modernizację ogrzewania;
Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 109, tel. 32/2960825, 32/2960574

Budżet:

1 000 000 złotych

Harmonogram budżetu

1

Akcja informacyjno-promocyjna

Termin:
czerwiec-lipiec

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
czerwiec-lipiec

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
lipiec-sierpień

4

Projekty po ocenie merytorycznej

Termin:
wrzesień

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
25 września - 5 października

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik

Proszę czekać...