Rejony Konsultacyjne

Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca na 2021 rok, miasto zostało podzielone na 17 Rejonów Konsultacyjnych. Każdy z nich dysponuje określoną kwotą wyodrębnioną z całościowej wartości budżetu, w ramach której mieszkańcy mogą składać projekty do realizacji.

Każdy mieszkaniec Sosnowca, ma możliwość złożenia 3 projektów, przy czym koszt projektu nie może przekraczać kwoty mu przysługującej. Na etapie głosowania, gdy złożone i pozytywnie zweryfikowane projekty będą walczyć o poparcie mieszkańców. Każdy mieszkaniec będzie miał do dyspozycji 2 głosy:

 • jeden na projekt ogólnomiejski,
 • jednej na projekt ogólnomiejski rejonowy.

Pamiętaj!
Aby projekt trafił do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 50 mieszkańców.

Podział środków pieniężnych odbywa się wg następujących zasad:

8 mln złotych zostanie rozdysponowane na:

 • Obszar ogólnomiejski – kwota 1 mln złotych, zostanie rozdysponowana na projekty ogólnomiejskie, które:
  • zlokalizowane są na terenie szkół,
  • przechodzą przez co najmniej 2 Rejony Konsultacyjne,
  • przekraczają pulę środków dostępnych w danym Ogólnomiejskim Rejonie Konsultacyjnym.
 • 5 mln złotych zostanie podzielone pomiędzy Ogólnomiejskie Rejony Konsultacyjne (ORK) proporcjonalnie do liczby mieszkańców, powierzchni poszczególnych ORK:
  Rejony Konsultacyjne:
  NrRejonKwota
  IMilowice203 675 zł
  IIPogoń489 014 zł
  IIIStary Sosnowiec274 313 zł
  IVŚrodula338 956 zł
  VSielec, Kukułek, Andersa353 304 zł
  VICentrum438 803 zł
  VIIZagórze Północ373 699 zł
  VIIIZagórze Południe444 976 zł
  IXKlimontów, Dańdówka231 809 zł
  XKalinowa246 236 zł
  XIBobrek, Niwka251 231 zł
  XIIModrzejów, Jęzor, Bór265 742 zł
  XIIIKazimierz Górniczy234 698 zł
  XIVPorąbka150 457 zł
  XVJuliusz261 729 zł
  XVIOstrowy Górnicze201 532 zł
  XVIIMaczki, Kolonia Cieśle239 817 zł
 • 2 mln złotych zostanie rozdysponowane na:
  1. Walkę z niską emisją – środki przekazana na walkę z niską emisją przeznaczone są na:
   • montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii;
   • demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest;
   • podłączeniu do sieci kanalizacyjnej;
   • instalację przydomowych oczyszczalni ścieków;
   • modernizację ogrzewania;
   Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 109, tel. 32/2960825, 32/2960574
  2. Strefa dla przedszkoli - 600.000 zł – środki przekazane w ramach konsultacji społecznych na modernizację przedszkolnych placów zabaw.
  3. Młodzieżowy Projekt Obywatelski – 250.000 zł - uczniowie w głosowaniu na terenie danej placówki wybierają drobne projekty (środki podzielone po równo na wszystkie chętne szkoły).
  4. Przedszkolny Projekt Obywatelski – 150.000 zł – przedszkolaki i ich rodzice w głosowaniu na terenie danej placówki wybierają drobne projekty ( środki podzielone po równo na wszystkie chętne przedszkola).
Proszę czekać...